ENERGY TRADE SOLUTIONS
ENERGY TRADE SOLUTIONS
ENERGY TRADE SOLUTIONS
ENERGY TRADE SOLUTIONS
×

Oferta

Tworzenie koncepcji dochodzenia do samowystarczalności energetycznej

Koncepcja Samowystarczalności Energetycznej miast, gmin i przedsiębiorstw jest dla wykwalifikowanego zespołu Energy Trade Solutions S.A. misją. Spółka swoją pomoc kieruje szczególnie do JST oraz zakładów przemysłowych przy planowaniu niezależności energetycznej. Idea dążenia do Smart City jest naszym celem!

Więcej…

Obrót energią elektryczną

Pośredniczymy w kontraktacji zielonej energii

Więcej…

Inspekcje bezzałogowymi statkami powietrznymi

Nasze doświadczenie w wykonywaniu nalotów przemysłowymi Bezzałogowymi Statkami Powietrznymi zostało zapoczątkowane wykonywaniem inspekcji obiektów pod planowane instalacje fotowoltaiczne. Przeprowadzanie takich nalotów oraz zdobyte Know-how pozwoliło nam dostrzec duży potencjał na rynku usług świadczonych przy użyciu dronów.

Więcej…

Eksploatacja farm PV

W zarządzaniu farmami kładziemy również nacisk na mycie paneli PV oraz koszenie trawy pod nimi w celu maksymalizacji uzysków (dbanie o jak najlepszą kondycję instalacji).

Więcej…