Inspekcje termowizyjne


Inspekcje termowizyjne instalacji i farm fotowoltaicznych

Nasz główny nurt działania. Dron z kamerą termowizyjną jest bez wątpienia najlepszym narzędziem do kontroli pracy modułów PV. Korzyści płynące z tego działania mają bezpośrednie przełożenie na wyższe uzyski instalacji PV, ponieważ weryfikacja hot-spot’ów (tj. uszkodzonych, przegrzewających się ogniw) pozwala szybko uzyskać informacje o tym, które moduły kwalifikują się do wymiany. Badania modułów fotowoltaicznych przeprowadzane są zgodnie z normą IEC 62446-6.

Atutem przeprowadzanych przez nas inspekcji jest nasze doświadczenie zarówno z dziedziny budowy oraz konserwacji farm fotowoltaicznych, jak i przeprowadzania nalotów BSP.


Diagnostyka farm i instalacji fotowoltaicznych

Inspekcje przeprowadzane są w celu zlokalizowania i zdiagnozowania ewentualnych defektów występujących na obszarze farmy PV, takich jak:

 • Uszkodzenie ogniwa lub wielu ogniw modułu PV,
 • Uszkodzenie puszki przyłączeniowej modułu PV,
 • Pęknięcie szyby absorbera modułu PV,
 • Rozwarstwienie modułu PV,
 • Uszkodzenie diody lub diod bocznikujących modułu PV,
 • Zacienione moduły ,
 • Wyłączenie szeregu modułów lub trackera punktu mocy maksymalnej falownika,
 • Odwrócona polaryzacja modułów.

Występowanie wyżej wymienionych uszkodzeń zagraża bezpieczeństwu działania systemu, zwiększa ryzyko pożaru oraz skutkuje pogorszeniem skuteczności działania instalacji.


Raporty termowizyjne

Raport termowizyjny zawiera:

 • Dane na temat instalacji
 • Dane techniczne modułów i falowników
 • Parametry pomiarów i warunki meteorologiczne
 • Wykryte defekty
 • Stan farmy w trakcie inspekcji
 • Analiza wpływu defektów na pracę farmy
Defekt Liczba wystąpień defektu Szacowany spadek mocy farmy [kW] Szacowana strata energii względem mocy farmy [%] Szacowana roczna strata [MWh] Szacowana roczna strata [PLN]
Uszkodzenie diody bypass modułu (1 szt.) 41 3,65 3,84 3,833 2683,10
Uszkodzenie diody bypass modułu (2 szt.) 2 0,36 0,38 0,378 264,6
Uszkodzenie modułu 1 0,27 0,29 0,284 198,8
Suma 44 4,28 4,51 4,495 3146,50

Rozbity moduł PV
Uszkodzona dioda bocznikująca modułu PV
Wyłączony łańcuch modułów
Wyłączony falownik

DJI Matrice
300 RTK

Flagowy model drona przemysłowego z segmentu Enterprise. Zapewnia maksymalną masą startową do 9 kg, czy możliwość podłączenia 3 kamer jednocześnie. Zaawansowany system RTK zapewnia dokładność pozycjonowania statku do 1.5 cm.

+ H20T

Kamera inspekcyjna Zenmuse H20T posiada sensor termowizyjny sensor o rozdzielczości 640×512 px oraz aparat z obiektywem o 20-krotnym zoomie optycznym. Urządzenie to umożliwia wykrywanie defektów i ich szczegółową analizę, z dużego dystansu, z lotu ptaka.

+ P1

Kamera wizyjna Zenmuse P1 jest w stanie uzyskać 3 centymetrową dokładność sytuacyjną oraz 5 centymetrową dokładność wysokościową, bez potrzeby wykorzystywania fotopunktów. Matryca P1 pozwala w czasie lotu na robienie zdjęcia co 0,7 sekundy i pokrycie terenu o powierzchni 3 km2 podczas jednego przelotu (GSD = 3 cm, pokrycie podłużne 75%, pokrycie poprzeczne 55%).

+ L1

Skaner laserowy Zenmuse L1
składa się z modułu LIDAR, 1-calowego sensora CMOS, modułu IMU oraz 3-osiowy gimbala. W połączeniu z dronem daje kompletne rozwiązanie m.in. do tworzenia dokładnych modeli 3D.