Spółdzielnia energetyczna

Spółdzielnię w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648) lub ustawy z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników (Dz. U. poz. 2073), której przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii i równoważenie zapotrzebowania energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej członków, przyłączonych do zdefiniowanej obszarowo sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub sieci dystrybucyjnej gazowej, lub sieci ciepłowniczej.

Warunki założenia spółdzielni energetycznej

 • Obszar gminy wiejskiej lub wiejsko-miejskiej, maksymalny zakres to 3 gminy sąsiadujące ze sobą
 • Przynależność do jednego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub sieci gazowej lub ciepłowniczej
 • Liczba członków mniejsza niż 1000
 • Pokrycie minimum 70% potrzeb własnych spółdzielni energetycznej i jej członków na energię elektryczną
 • Łączna moc zainstalowana elektryczna z OZE nie może przekraczać 10 MW
 • Roczna łączna wytwarzana moc osiągalna cieplna nie może przekraczać 30 MW
 • Roczna wydajność wszystkich instalacji związanych z wytwarzaniem biogazu nie przekracza 40 mln m3

Bilansowanie oraz rozliczenie energii w spółdzielni energetycznej

Pobierz PDF

Zasada działania

Korzyści z założenia spółdzielni energetycznej

Zwolnienie z opłaty OZE, Mocowej, Kogeneracyjnej i Akcyzy,

System opustów w stosunku 1 do 0,6

Wzajemne bilansowanie członków spółdzielni w czasie rzeczywistym

Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu

Uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców energii

Poprawa jakości powietrza i środowiska naturalnego

Poprawa sytuacji finansowej gmin i przedsiębiorstw

Poprawa konkurencyjności i atrakcyjności gmin/przedsiębiorstw

Klaster energii

 • Jeden powiat lub 5 gmin (nie muszą być sąsiadujące)
 • Klaster energii reprezentuje koordynator
 • Nie określona jest maksymalna liczba członków
 • Nie posiada minimalnych wartości pokrycia zapotrzebowania
 • Brak systemu rozliczeń net-metering
 • Brak ulg ze względu na opłaty dodatkowe

vs.

Spółdzielnia energetyczna

 • Jedna gmina lub 3 sąsiadujące ze sobą
 • Brak obecności koordynatora
 • Liczba członków nie przekracza 1000 podmiotów
 • Musi zapewnić pokrycie minimum 70% potrzeb własnych spółdzielni oraz jej członków
 • System opustów net-metering w stosunku 1 do 0,6
 • Nie uiszcza wszelkich opłat dodatkowych za energię elektryczną, jak np. opłata mocowa/OZE