Grupa kapitałowa

Spółka ETS S.A. należy do grupy kapitałowej EkoEnergia Polska Sp. z o.o. W ramach grupy zostały w ostatnim czasie wyodrębnione wyspecjalizowane podmioty takie jak EPS S.A. – powołana do organizowania procesów inwestycyjnych, budowania farm fotowoltaicznych. Do oferty EPS S.A. należy także pełen zakres działań w obszarze zastępstwa inwestycyjnego oraz budowania modeli finansowania inwestycji w energetyce rozproszonej. Kolejna wyodrębnioną sferą działań jest ETS S.A. Jest to spółka odpowiedzialna za stronę eksploatacyjną farm fotowoltaicznych.

EkoEnergia Polska Sp. z o.o.

Od 2013 realizuje i nadzoruje budowę kilkuset instalacji fotowoltaicznych na terenie całej Polski. Spółka posiada wiedzę merytoryczną wykwalifikowany personel i know-how niezbędne przy dobieraniu, projektowaniu, budowie, wysokiej jakości instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Firma świadczy swoje usługi dla gospodarstw domowych, firm, instytucji, jak i całych gmin. Spółka jest wykonawcą małych instalacji do 50 kW, średnich instalacji do 1 MW jak również dużych projektów opartych o farmy fotowoltaiczne.

Energy Trade Solutions

Działalność spółki ukierunkowana jest na obsługę eksploatacji farm fotowoltaicznych. Naszym priorytetem jest utrzymywanie wysokiego poziomu produktywności poprzez: codzienny monitoring pracy farmy, okresowy monitoring termowizyjny oraz bieżącą dbałość o maksymalizację produkcji (mycie, koszenie). ETS dba również o kontraktację energii elektrycznej dla szerokiej gamy klientów biznesowych.

Energy Pack Solutions

Naszą misją jest dewelopowanie parków solarnych. Jesteśmy specjalistami w prowadzeniu inwestycji związanych z farmami fotowoltaicznymi oraz ich sprzedażą. Doświadczony i profesjonalny zespół kompleksowo zrealizuje inwestycję na każdym etapie. Obecnie spółka posiada w swoim portfelu projekty łącznej mocy 140 MW.

Dbając holistycznie o klienta farmowego, tworzymy dla niego szczegółowe raporty: