Ilość obsługiwanych MW farm PV 32
Ilość współpracujących JST 41
Ilość znalezionych usterek w ramach audytu 85
Inspekcje termowizyjne MW 75

Tworzymy mocną grupę

Działalność Energy Trade Solutions S.A jest odpowiedzią na potrzeby rynku związane z rosnącą popularnością zielonej energii.

Powstająca duża liczba farm fotowoltaicznych wymaga coraz większego zaangażowania sił i środków do ich efektywnej eksploatacji. Potencjał doświadczonych inżynierów praktyków pozwala ETS S.A. podjąć się zadaniom związanym z codzienną eksploatacją, serwisowaniem oraz obrotem energia elektryczną.

Przeczytaj więcej

Energy Trade Solutions S.A.

ETS S.A. jest spółką, która powstała w odpowiedzi na potrzeby dynamicznie rozwijającego się rynku OZE. Duża liczba wybudowanych farm fotowoltaicznych wymaga zaangażowania sił i środków do ich efektywnej eksploatacji. Firma specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług związanych z opieką i obsługą farm fotowoltaicznych m.in. koszenie traw, mycie modułów, inspekcje termowizyjne, usługi serwisowe. Dodatkowo doświadczona kadra specjalistów realizuje koncepcje związane z dążeniem do samowystarczalności JST oraz przedsiębiorstw, pełni funkcję doradcy inwestycyjnego w zakresie energetyki odnawialnej. Kolejnym działaniem firmy jest tworzenie wspólnot energetycznych tzn. spółdzielni energetycznych oraz klastrów energii.

Napisz do nas