×

Ukończyliśmy inspekcję termowizyjną farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW!

Nasi specjaliści przy pomocy specjalistycznych bezzałogowych statków powietrznych oraz kamer termowizyjnych przeprowadzili szczegółową inspekcję farmy PV Mokra w gminie Stąporków.

W trosce o prawidłową i efektywną pracę farm fotowoltaicznych kontrolujemy moduły PV, dzięki którym wykwalifikowany personel ETS weryfikuje instalację pod kątem występowania ewentualnych defektów.

Przeprowadzając diagnostykę zwracamy szczególną uwagę m.in. na uszkodzenia ogniw, diod i puszek przyłączeniowych, pęknięcia szyb absorbera i rozwarstwienia modułów PV, ale i na zacienienie modułów i otaczającą instalację roślinność.

Inspekcja wykazała, że największe problemy dotyczyły nieprawidłowości w działaniu diod by-pass. Nasi specjaliści odnotowali uszkodzenia diod bocznikujących na 44 modułach. Uszkodzenie każdej z nich powoduje obniżenie napięcia substringu, co skutkuje spadkiem napięcia roboczego modułu aż o 33%.

Dzięki inspekcji ETS odkryto defekty będące powodem spadku mocy modułów PV.

Zapraszamy do śledzenia naszych poczynań. Niebawem kolejne newsy z naszych realizacji!

Czy wiesz, że…?

Firma Energy Trade Solutions posiada własne mobilne laboratorium nazywane przez nas LABusem. Ze względu na częstą pracę w terenie podczas prowadzenia badań systemów fotowoltaicznych, nasi audytorzy posiadają możliwość wykonania ich w dowolnym miejscu i w warunkach terenowych, dzięki w pełni wyposażonemu laboratorium na kółkach.

  powrót