×

Tworzenie koncepcji dochodzenia do samowystarczalności energetycznej

Działania jakie podejmowane są przy tego typu zadaniach to m.in.:

 • Rozpoznanie potrzeb klienta
 • Szacunkowy audyt przedmodernizacyjny obiektów
 • Opracowanie precyzyjnego planu samowystarczalności energetycznej dostosowanego do indywidualnych potrzeb i warunków
 • Oszacowanie kosztów inwestycji
 • Pomoc w uzyskaniu dofinansowań i pożyczek w ramach programów finansowych

Opracowany plan obejmuje kompleksowe zaspokojenie potrzeb JST lub przedsiębiorstwa w zakresie energii elektrycznej oraz energii cieplnej. Opierając gospodarkę energetyczną na odnawialnych źródłach energii i stosując innowacyjne systemy inteligentnego zarządzania energią, Energy Trade Solutions S.A.  projektuje tzw. smart city.

Audyt

Pierwszym krokiem do osiągnięcia samowystarczalności energetycznej jest określenie potrzeb rozpatrywanego obiektu lub zespołu obiektów. Energy Trade Solutions S.A. przy wykorzystaniu specjalistycznych urządzeń przeprowadzi inwentaryzacje oraz wizje lokalne obiektów pod inwestycję. Ustalimy przy tym zapotrzebowanie na energię elektryczną i ciepło budynków, co pozwoli na stworzenie najkorzystniejszej koncepcji opartej o wszelkie predyspozycje geolokalizacyjne, prawne oraz ekonomiczne.

Energia elektryczna

W zakresie energii elektrycznej stawiamy na specjalność firmy jaką są panele fotowoltaiczne. Opierając się na rzeczywistym zagospodarowaniu terenu i stanie obiektów starannie planujemy rozwiązania zarówno w formie farm, jak i  instalacji PV na dachach i gruntach. Zapewniamy profesjonalne projekty stworzone przez wykwalifikowanych projektantów, przy pomocy specjalistycznych programów.

Energia cieplna

W zakresie energii cieplnej stawiamy na technologie oparte na odnawialnych źródłach energii. Nasi specjaliści starannie dobierają systemy grzewcze, jak instalacje solarne i pompy ciepła,  bazując na potrzebach i warunkach obiektów. Zadbamy o komfort cieplny eliminując jego negatywny wpływ na otaczający nas świat.

Oświetlenie

Naszym priorytetem jest ekologia, dlatego robimy wszystko, aby nasze działania inspirowały do zmian na lepsze. By zapewnić samowystarczalność energetyczną nie ograniczamy działań jedynie do budynków użyteczności publicznej. Wprowadzamy wszystkie możliwe modernizacje, w tym także oświetlenia publicznego, czyniąc je energooszczędnym.

Magazynowanie energii

Sposobem na niezależność energetyczną są magazyny energii. Zastosowanie takiego rozwiązania jest niezbędne do przechowywania nadwyżek wytworzonej energii  i wykorzystania ich w czasie najniższych cen. Tym samym koncepcja oferowana przez ETS ma charakter ekonomiczny i ekologiczny, dzięki skojarzeniu technologii z zieloną energią elektryczną.

Wykorzystanie energii fotowoltaicznej
Stacje ładowania EV

W odpowiedzi na wyczerpywanie się zasobów paliw naturalnych powstała elektromobilność. Zainteresowanie samochodami EV stale rośnie, co jest coraz bardziej zauważalne na drogach. Spółka ETS zgodnie z tym trendem przewiduje wdrażanie stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych na terenie tworzonych obszarów samowystarczalnych energetycznie. Jako część inteligentnego systemu zarządzania energią samochody elektryczne zyskują szersze spektrum zastosowania jako mobilny zasobnik energii zdolny do oddawania energii do sieci.

Inteligentny system zarządzania energią

W celu dążenia do unowocześnienia obszarów demograficznych, ale i maksymalnie efektywnego wykorzystania dotychczasowej infrastruktury Energy Trade Solutions S.A. oferuje innowacyjne rozwiązanie w postaci inteligentnego systemu zarządzania energią. System informatyczny ma na celu integrację i sterowanie urządzeniami technicznymi zużywającymi, wytwarzającymi i akumulującymi energię, optymalizując przy tym ich pracę pod kątem uzyskania możliwie największych oszczędności energii.

Energy Trade Solutions S.A. traktuje każdy temat jako unikalny oraz nieszablonowy, dlatego każda koncepcja jest wyjątkowa i niepowtarzalna. W obrębie systemu zarządzania energią urządzenia techniczne są łączone poprzez mikrosieć lub wirtualną elektrownię VPP, gdzie wybór warunkowany jest uzyskaniem największych korzyści przez jednostki samorządu terytorialnego bądź firmy.

Mikrosieć

Mikrosieć energetyczna to fizycznie wydzielony obszar zasilania w energię elektryczną, który obejmuje lokalne źródła energii oraz skupione wokół nich odbiorców tej energii. ETS wykorzystuje w tym zakresie potencjał odnawialnych zasobów,

w myśl przewodniej idei spółki „eko”. W obrębie systemu tworzone są również magazyny energii i/lub źródła stabilizujące w celu zapewnienia ciągłości zasilania. Wszystkie elementy mikrosieci są połączone siecią elektroenergetyczną,

a dedykowany system zarządzania czuwa nad bilansowaniem popytu i podaży.

Wirtualna elektrownia (VPP)

Wirtualna elektrownia to kolejny model zarządzania energią elektryczną. VPP definiowane jest jako połączenie zdecentralizowanych jednostek w sieci elektroenergetycznej, którymi zarządza jeden wspólny system sterowania. W jej obszarze może znaleźć się każdy podmiot produkujący, magazynujący lub wykorzystujący energię elektryczną. Kluczowym zadaniem systemu jest zarządzanie energią elektryczną wyprodukowaną przez wszystkie wchodzące w jego skład jednostki. Wykorzystując istniejące sieci dostosowuje usługi podaży i popytu, maksymalizując wartość dla odbiorcy końcowego oraz narzędzia dystrybucji.

Personalizacja

Każda koncepcja jest dla nas ważna i nieprzeciętna, dlatego zależy nam na najlepszym wykorzystaniu predyspozycji miast, gmin czy przedsiębiorstw. Każdorazowo analizujemy również możliwość wkomponowania różnego typu zielonych źródeł wytwórczych w możliwość i zapotrzebowanie danego JST czy firmy. Rozpatrujemy zastosowanie skojarzonego procesu wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wyniku kogeneracji, technologii opartych na biogazie i wiele innych obiecujących rozwiązań. Energy Trade Solutions S.A. stworzy koncepcję indywidualnie dobraną pod charakter jednostek i opartą o innowacyjne technologie zbliżające do samowystarczalności energetycznej. A to wszystko w myśl tak bliskiej nam ekologii !

Samowystarczalność energetyczna

Samowystarczalność energetyczna to przede wszystkim:

 • Optymalizacja zużycia energii
 • Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska
 • Zrównoważony rozwój
 • Autonomia i niezależność
 • Korzyści finansowe
 • Większe bezpieczeństwo energetyczne
 • Odciążenie sieci przesyłowych
 • Zdrowsi mieszkańcy
Programy finansowania kierowane do JST

Wprowadzanie nowych technologii i modernizacji wymaga środków finansowych. Energy Trade Solutions S.A. dba także o aspekt ekonomiczny swoich klientów. Dzięki wiedzy i doświadczeniu fachowców z dziedziny finansowej oferujemy również pomoc w uzyskaniu środków z programów pożyczkowych i dofinansowań, jak Rządowy Fundusz Polski Ład. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Rządowy Fundusz Polski Ład to Program Inwestycji Strategicznych mający na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji publicznych realizowanych przez JST i związki jednostek samorządu terytorialnego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja:

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków trwała od 2 lipca do 15 sierpnia 2021 roku. Planowana jest jednak kolejna, która prawdopodobnie odbędzie się w czwartym kwartale br.. Informacje na temat programu publikowane będą na stronie BGK.

Koncepcje zrealizowane

Wykonaliśmy już koncepcję samowystarczalności energetycznej dla:

 • Miasta i Gminy Ożarów
 • Miasta i Gminy Łagów
 • Gminy Baćkowice
 • Gminy Solec Zdrój