×

Inspekcje bezzałogowymi statkami powietrznymi

Usługi świadczone przemysłowymi Bezzałogowymi Statkami Powietrznymi.

Inspekcje dronowe również proponowane są JST i spółdzielniom mieszkaniowym (dedykowane inspekcje termowizyjne kierowane do miast i gmin).

Nasze doświadczenie w wykonywaniu nalotów przemysłowymi Bezzałogowymi Statkami Powietrznymi zostało zapoczątkowane wykonywaniem inspekcji obiektów pod planowane instalacje fotowoltaiczne. Przeprowadzanie takich nalotów oraz zdobyte Know-how pozwoliło nam dostrzec duży potencjał na rynku usług świadczonych przy użyciu dronów. Zaowocowało rozszerzeniem zakresu naszych usług, który zawiera:

Inwentaryzacje
oraz wizje lokalne obiektów pod inwestycje

Za pomocą dronów wykonujemy inwentaryzację miejsca montażu instalacji fotowoltaicznej (tj. zdjęcia dachu lub gruntu z lotu ptaka). Na tej podstawie projektanci opracowują symulację najlepszej lokalizacji instalacji. Użycie drona umożliwia wykonanie oględzin działki pod planowaną farmę fotowoltaiczną oraz wykonanie mapy do celów projektowych.  Użycie  Bezzałogowych Statków powietrznych znacznie przyspiesza oraz redukuje koszty etapu projektowania instalacji PV.

Inspekcje termowizyjne instalacji i farm fotowoltaicznych

Nasz główny nurt działania. Dron z kamerą termowizyjną jest bez wątpienia najlepszym narzędziem do kontroli pracy modułów PV. Korzyści płynące z tego działania mają bezpośrednie przełożenie na wyższe uzyski instalacji PV, ponieważ weryfikacja hot-spot’ów (tj. przegrzanych/uszkodzonych ogniw) pozwala szybko uzyskać informacje o tym, które moduły kwalifikują się do wymiany. Badania modułów fotowoltaicznych przeprowadzane są z normą IEC 62446-6. Atutem przeprowadzanych przez nas inspekcji jest nasze doświadczenie zarówno z dziedziny budowy oraz konserwacji farm fotowoltaicznych, jak i przeprowadzania nalotów BSP.

Inspekcje termowizyjne budynków

Korzyści płynące z nalotów BSP wyposażonym w kamerę termowizyjną:

  • wczesne wykrycie uszkodzeń odpowiedzialnych za utratę ciepła w budynku
  • redukcja kosztów pracy ludzkiej w miejscach niebezpiecznych
  • redukcja czasu
  • wysoka dokładność pracy (inspekcja osobista nie jest w stanie wychwycić i wykryć nieszczelności, mostków cieplnych, wad konstrukcji w taki sposób jak termowizja)
  • możliwość weryfikacji wykonanych prac remontowych i/lub modernizacji.
Geodezja, czyli fotogrametria,
ortofotomapy, numeryczne modele pokrycia terenu

Przy użyciu naszych BSP wyposażonych w system Real Time Kinetic (RTK) gwarantujących najwyższą dokładność, wykonujemy naloty geodezyjne, na podstawie których wykonujemy: modele 3D , numeryczne modele pokrycia terenu, oraz ortofotomapy, które mogą zostać wykorzystane jako mapy do celów projektowych.

Inspekcje mostów, wiaduktów i innych obiektów budowlanych

Dynamika rozwoju branży budowlanej spowodowała, że również w tej dziedzinie szerokie zastosowanie znalazły Bezzałogowe Statki Powietrzne. Najmniejsze pęknięcia lub korozja mogą doprowadzić do poważnych uszkodzeń, a nawet katastrof budowlanych. Wady te mogą wystąpić bez echa, ponieważ często występują w miejscach bardzo trudno dostępnych dla tradycyjnych kontroli. które pomagają w regularnej kontroli punktów krytycznych i działaniach prewencyjnych, Zastosowanie dronów redukuje koszty i ryzyko związane z tradycyjnymi inspekcjami miejsc o trudnym dostępie.

Inspekcje linii nN, SN, WN
i infrastruktury energetycznej

Energy Trade Solutions oferuje również kontrolę wszelkiego rodzaju sieci energetycznych. Dzięki sensorowi termowizyjnemu oraz wysokiej rozdzielczości kamerze wizyjnej jesteśmy w stanie wykryć m.in. korozję, zużycie i przerwanie przewodów energetycznych, a także zidentyfikować znajdującą się zbyt blisko linii przesyłowych roślinność. Mobilność systemu i jego zdolność do szybkiej analizy zebranych danych ograniczy do minimum czas potrzebny do wykrycia (a co za tym idzie również i usunięcia) usterek mogących powodować długie przestoje w przesyle energii elektrycznej.

Inspekcje masztów telekomunikacyjnych

Branża telekomunikacyjna już czerpie korzyści z zastosowania dronów. Drony zmieniają sposób, przeprowadzania audytów
 i inspekcji infrastruktury, umożliwiając bezpieczniejsze gromadzenie obrazów i nagrań wideo konstrukcji
i wyposażenia masztów o wysokiej rozdzielczości. Operatorzy telekomunikacyjni mogą uniknąć ryzyka wynikającego
 z konieczności wejścia na maszt GSM, dzięki wykorzystaniu dronów do inspekcji.

Inspekcje turbin wiatrowych

Tematyka odnawialnych źródeł energii zdecydowanie nie jest nam obca. Przy użyciu naszych bezzałogowych statków powietrznych wykonujemy inspekcje stanu technicznego turbin wiatrowych.  Utrzymanie sprawności turbin jest kluczowe ze względów bezpieczeństwa oraz ich wydajności energetycznej. Dron jest idealnym narzędziem, aby w bezpieczny i szczegółowy sposób dokonać inspekcji farm wiatrowych.

Fotografia, wideofilmowanie, materiały promocyjne

Nagrania oraz fotografie wykonywane przy użyciu naszych dronów wykonywane są w najwyższej dostępnej na rynku jakości. Przy ich użyciu przygotowujemy materiały promocyjne z lotu ptaka. Zdjęcia oraz video z drona mają niezwykle szeroką gamę zastosowań. Ujęcia z Bezzałogowego Statku Powietrznego umożliwiają zaprezentowanie panoramy obiektu, nieruchomości, czy otaczającego krajobrazu w interesujący sposób.

Nasza flota dronów

DJI Matrice 210 RTK + XT + X5S

DJI Matrice 210 v2 + XT2

Nasz LABus

Do naszych działań inspekcyjnych podczas nalotów dronem w celu usprawnienia pracy i bezpośredniego monitorowania lotu drona na ekranie zabudowanym w busie.

PRACOWALIŚMY DLA

KONCEPCJE SAMOWYSTARCZALNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Miasto i Gmina Ożarów
Miasto i Gmina Łagów
Gmina Baćkowice
Gmina Solec Zdrój

FARMY FOTOWOLTAICZNE

Lesica 2 MW
Tuczępy 1 MW
Mokra 1 MW
Kopaniny 1 MW
Zajączków 0,7 MW

Usterki skutkowały stratą energii na poziomie 9%. To dlatego wykonywane przez ETS inspekcje są tak ważne.

Nasza diagnostyka wykryła już 86 usterek pozwalających uniknąć wielu negatywnych konsekwencji, jak utrata cennej energii.