×

Eksploatacja farm PV

  • monitoring termowizyjny

Specjalistyczne Bezzałogowe Statki Powietrzne wyposażone w kamerę termowizyjną umożliwiają nam szczegółową kontrolę nad pracą modułów PV. Na skutek prowadzonych inspekcji wychwytujemy przegrzane oraz uszkodzone ogniwa zapobiegając powstawaniu strat w produkcji.

  • utrzymanie najlepszej kondycji instalacji

W zarządzaniu farmami kładziemy duży nacisk na mycie modułów fotowoltaicznych oraz koszenie traw pod nimi w celu maksymalizacji uzysków. Nasza rzetelna i regularna pielęgnacja farm wpływa na ich długoletnią i efektywną funkcjonalność, zaś grunty, na których zostały posadowione pozostają w nieodbiegającym od początkowego stanu.

  • analiza pracy instalacji

Dzięki posiadaniu systemu do nadzorowania i monitorowania farm PV generujemy okresowe raporty wydajności instalacji wraz z prognozowaniem, porównywaniem pracy stringów oraz wychwytywaniem błędów w jej pracy. To jedna z wyróżniających nas usług na rynku, która na podstawie gromadzonych danych umożliwia optymalizację procesów oraz ograniczenie do minimum ryzyka pojawienia się nieprzewidzianych awarii oraz zakłóceń w prawidłowym funkcjonowaniu.

Co wyróżnia nasz system zarządzania farmami fotowoltaicznymi?