Ukończyliśmy inspekcję termowizyjną farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW!

Nasi specjaliści przy pomocy specjalistycznych bezzałogowych statków powietrznych oraz kamer termowizyjnych przeprowadzili szczegółową inspekcję farmy PV Mokra w gminie Stąporków.

W trosce o prawidłową i efektywną pracę farm fotowoltaicznych kontrolujemy moduły PV, dzięki którym wykwalifikowany personel ETS weryfikuje instalację pod kątem występowania ewentualnych defektów.

Przeprowadzając diagnostykę zwracamy szczególną uwagę m.in. na uszkodzenia ogniw, diod i puszek przyłączeniowych, pęknięcia szyb absorbera i rozwarstwienia modułów PV, ale i na zacienienie modułów i otaczającą instalację roślinność.

Inspekcja wykazała, że największe problemy dotyczyły nieprawidłowości w działaniu diod by-pass. Nasi specjaliści odnotowali uszkodzenia diod bocznikujących na 44 modułach. Uszkodzenie każdej z nich powoduje obniżenie napięcia substringu, co skutkuje spadkiem napięcia roboczego modułu aż o 33%.

Dzięki inspekcji ETS odkryto defekty będące powodem spadku mocy modułów PV.

Czy wiesz, że…?

Firma Energy Trade Solutions posiada własne mobilne laboratorium nazywane przez nas LABusem. Ze względu na częstą pracę w terenie podczas prowadzenia badań systemów fotowoltaicznych, nasi audytorzy posiadają możliwość wykonania ich w dowolnym miejscu i w warunkach terenowych, dzięki w pełni wyposażonemu laboratorium na kółkach.

Zapraszamy do śledzenia naszych poczynań. Niebawem kolejne newsy z naszych realizacji!